СОЗДАДИ КНИГА

KNIGA_mockup

Претворете ја својата сметка за електрична енергија во ново пишано дело.

Преземете го формуларот од www.evn.mk, пополнете го со своите податоци и бројот на корисникот, кој се наоѓа на вашата печатена сметка.
Потпишете го формуларот, скенирајте или фотографирајте го со својот мобилен, а потоа испратете го на efaktura@evn.mk или донесете го во некој од нашите КЕЦ-ови.
Со секоја нова регистрација на е-фактура помагате во создавањето нови книги, а воедно добивате и електронско издание од книгата Раскази.мк.
cekori