• GJERDHE
  In Kniga 3
  GJERDHE
 • PASQYRË
  In Kniga 3
  PASQYRË
 • RRËFIM I PABESUESHËM
  In Kniga 3
  RRËFIM I PABESUESHËM
 • DY HESHTA QË GABUAN KUNDËRSHTARIN
  In Kniga 3
  DY HESHTA QË GABUAN KUNDËRSHTARIN

KRIJONI LIBËR PËR PËRKRAHJEN E LETËRSISË MAQEDONASE

Duke ju falënderuar shfrytëzuesve të ri të e-faturës, në bashkëpunim me shtëpinë botuese Tabernakull e botuam edhe librin e tretë të përmbledhjes së tregimeve “Tregime.mk”.
Në këtë edicion i botojmë tregimet e autorëve Gjoko Zdraveski, Gjorgji Krstevski, Sefer Selimi dhe Ivan Shopov.

 

Përmes aksionit “Krijo libër”, me çdo regjistrim në shërbimin e-faturë, e përkrahim letërsinë maqedonase dhe e pasurojmë me vepra dhe krijimtari të reja.
Me këtë projekt, EVN Maqedoni u mundëson autorëve vendorë ti publikojnë tregimet e tyre në librat që do i krijojmë së bashku.

PËR E-FATURËN

Me shërbimin e-faturë, faturat për energjinë e harxhuar elektrike mund ti merrni me anë të postës elektronike.
Prej tani e tutje, do të jeni të sigurt se faturat e juaja për energjinë elektrike do i merrni çdoherë në kohë.
Paraqitja është e shpejtë dhe e thjeshtë dhe mund ta bëni menjëherë me një klikim këtu.
Me regjistrimin e juaj për e-faturë pranoni botim elektronik të librit Tregime.mk.

03043

Librat e krijuar më parë